English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

O Tam, kuris savo jėga, veikiančia mumyse, gali padaryti nepalyginamai daugiau, negu mes prašome ar suprantame, Jam tebūna šlovė bažnyčioje Kristuje Jėzuje per visas kartas amžių amžiais! Amen. Laiškas efeziečiams, Chapter 3:20-21
Dėkokite Viešpačiui, šaukitėsJo vardo! Garsinkite tautoms Jo darbus, skelbkite, koks iškilus Jo vardas!
Iz 12, 4

NAUJIENOS:
 


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

I know who loves me

Žinokite, kad Viešpats sau atskyrė šventąjį LITHUNIAN sing George Christian CS


Su šio tikslo mes šlovinti Dievą jūs Paruošta vaizdo įrašas dainų dainininkas, kompozitorius ir evangelisto - Georg Zmozek.
Čia galite rasti dainas čia - džiaugiasi įvairiomis kalbomis su tikslu Jėzaus vardas šlovės.
Iškart po naują dainą videorecord kūrimą ir paramą, remiantis iš mūsų bendradarbių Kalbant su į lietuvių kalbą ir iš jų grįžtamąjį ryšį vertimas, Naujoji videorecordings bus pasirengusi čia jums kiekvieną dieną.
Mums bus malonu Jums atsiųsti informaciją ir naujas vaizdo dainas - prašome įdėti savo elektroninio pašto adresą čia:

Mes ieškome lietuvių kalbos vertėjas. Rašykite mums el jiri@zmozek.cz

With this target we glorify the God you Prepared for the videorecording songs of singer, composer and Evangelist - Georg Zmozek.
You CAN find the songs here - Praises in many languages with purpose to the glory of the name of Jesus.
Immediately after the creation of a new song videorecord and support based on the From Our collaborators Regarding to the translation into your language and feedback from Them, The New videorecordings Will Be ready here for you every day.
We Will Be Glad to send you an information and for the new video-songs - please put your email address here:

We are looking for a translator in the Lithuanian language. Write to us at email jiri@zmozek.cz

E-mail:

I know who loves meShare with friends on Facebook

I know who loves me

I know who loves me, Jesus, my Jesus,
I know who loves you, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.

I know who saved me, Jesus, my Jesus,
He will save you too, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.

He has redeemed me, Jesus, my Jesus,
He will redeem you, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.

He holds me up, Jesus, my Jesus,
He will hold you up, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.

He has cleansed me, Jesus, my Jesus,
He will cleanse you too, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.

He has made me holy, Jesus, my Jesus,
He will make you holy, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.
MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

Žinokite, kad Viešpats sau atskyrė šventąjį LITHUNIAN sing George Christian CS

Žinokite, kad Viešpats sau atskyrė šventąjį LITHUNIAN sing George Christian CS

I know who loves me

I know who loves me

 

TOP 20


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD


Žinokite, kad Viešpats sau atskyrė šventąjį LITHUNIAN sing George Christian CS


I know who loves me